DIDAKTICKÉ HRY

Žiaci na 1. stupni ZŠ budú mať v PIATOK 22. 09. 2017 didaktické hry. Nezabudni sa športovo obliecť. V tento deň sa neučíme. Obed a ŠKD fungujú v tradičnom režime. S pozdravom tr. učiteľka

TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia! Srdečne Vás všetkých pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v UTOROK 19. 09. 2017 v našej 2. A triede, so začiatkom o 17:00 hod. Tešíme sa na Vás. S podzravom, tr. učiteľka a pani vychovávateľka

Zároveň pozývame zástupcu triedy, pána Šulca, na zasadnutie Rady rodičov v UTOROK 19. 09. 2017 o 16:30 v zborovni školy v budove č. 1.

SVIATOK_voľno

PIATOK 15. 09. 2017, sviatok Sedembolestná Panna Mária. Nástup do školy v PONDELOK 17. 09. 2017

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Zraz na školskom dvore 08:15. Otvorenie 08:30 hod. (max. do 09:00) Potom sa presunieme s deťmi do tried. (max. do 09:30) Rodičov poprosím, aby ostali za dverami a len deti šli do triedy. Ak by pršalo všetko bude cez rozhlas v triede. S pozdravom, tr. učiteľka a pani vychovávateľka.