Učivo a DÚ

 

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE_BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45

-------------------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

ROZDELENIE TRIEDY NA INF a ANJ

- na celý školský rok

- nezabudni na ANJ pravidelne nosiť zošit

1. skupina: PONDELOK - ANJ                2. skupina: PONDELOK - INF

              STREDA - INF                                         STREDA - ANJ

anglicky jazyk rozdelenie II. A.docx (14634)

     
Pondelok 23.04. 2018 Č - komunitka: rozhovor, víkend, službičky
Str. 58 až 61 "Zvonííí" - čítanie + rozhovor
D.ú.: trénovať plynulosť čítania + napíš a nakresli, čo najradšej robíš na TSV

INF - práca vo WordPad: písanie mien a priezvísk spolužiakov. Typ, veľkosť, farba písma, tučné - kurzíva - podčiarknuté, zarovnanie. Caps Lock, Shift, Ctrl - C, Ctrl - V, Ctrl - A, Delete
D.ú.: trénovať

SJL - opakovanie oznamovacie vety. Str. 93/1. lienka + vetu rozdeľ na slová a slabiky.
Viem písať na cestách 2 str. 4 - slová
D.ú.: viem písať na cestách 2 - str. 4 dokončiť stranu + zopakovať všetko o oznamovacích vetách.

MAT - opakovanie sčítanie a odčítanie bez prechodu, s prechodom cez základ 10 v číselnom obore do 100
D.ú.: vymysli a napíš 5 podobných príkladov na sčítanie a 5 na odčítanie
......................................................................................
Dôležité oznamy 
 - na úvodnej stránke našej triedy
Utorok 24.04. 2018 MOTOKÁRY
Nezabudni PRILBU, vhodné oblečenie a obuv.
Doniesť 1 €.
Deti budú mať určený čas na motokárach doobedu aj poobede v ŠKD.
.......................................................................
SJL - opakovanie oznamovacie vety. Ditkované oznamovacie vety + zakrúžkuj čím sa veta začína a čím končí.
Vo vetách urči počet slov, slabík a písmen - trénovanie. 
PL o oznamovacích vetách.
D.ú.: všetko zopakovať o oznamovacích vetách _zajtra samostatná práca

MAT - opakovanie sčítanie a odčítanie bez prechodu/s prechodom cez základ 10 v číselnom obore do 100
D.ú.: zopakovať_zajtra samostatná práca

Č - čítanie textu "Zvonííí" 
Str. 62 - 69 _čítanie textu, rozhovor o texte, vypracovanie strán
D.ú.: trénovať plynulé čítanie + vypracuj str. 69
Streda 25.04. 2018 PLAVECKÁ SÚŤAŽ - Emka Kanócová - podrobné informácie má napísané v slovníčku.
S pozdravom, tr. uč.: ZG
Štvrtok 26.04. 2018 TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
 o 16:30 hod v triede 2. A.
RADA ŠKOLY - poprosím zástupcu triedy, pána Šulca, o 16:00 hod v zborovni školy. 
S pozdravom, tr. uč.: ZG
Piatok 27.04. 2018  

 

     
Pondelok 09.04. 2018 Č - komunita, službičky
čítanie textu a rozhovor o texte
Kapitola 8 str. 36 - 39 "Pozor, cudzí pes!" - rozhovor, čítanie
D.ú.: čítanie + napíš, prečo si musíš dávať pozor na cudích psov

INF - práca vo WordPad - typ a veľkosť písma, tučné - kurzíva - podčiarknuté, centrovanie a zarovnávanie, farba písma

ANJ - test

SJL - blahoželanie - čítanie blahoželaní _ veľmi pekne napísané 
D.ú.: viem písať na cestách 1 str. 32/slová

MAT - PZ str. 15/cv. 9
Práca v zošite - sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10
D.ú.: príklady v zošite + zajtra samostatná práca
Utorok 10.04. 2018 SJL - opakovanie blahoželanie
Opakovanie hlásky, samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky _poriadne zopakovať!
Str. 83/cv. 2
D.ú.: dokončiť cv.2

MAT - opakovanie časti príkladu na sčítanie a odčítanie + samostatná práca
Práca v zošite sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10
D.ú.: vymysli 5 príkladov na sčítanie a 5 na odčítanie

Č - rozhovor o prečítaných knihách
Čítanie a rozhovor o texte Pozor, cudzí pes!
Str. 40 - 43 "Pozor na hlavu!" - čítanie + rozhovor
D.ú.: čítať + brainstorming na slovo "BICYKEL" - 10 slov
Streda 11.04. 2018 INF - práca vo WordPad _trénovať doma - typ písma, veľkosť písma, používať klavesnice: Caps Lock, Shift, Ctrl - C, Ctrl - V, vedieť dať mäkčeň a dĺžeň, Ctrl - A a Delete.

ANJ - jedlo, majú papier, slovná zásoba. Na internete nič.

MAT - opakovanie samostatnej práce
Opakovanie príkladov na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10.

SJL - práca vo dvojici _rôzne blahoželania.
Viem písať na cestách 1 - dopísaná str. 32 aj celý zošit, už ho nenosiť
Uč. str. 83/cv. 3, 4 - vo dvojiciach

PVO - opakovanie učiva
"Rozmnožovanie a rast živočíchov str. 48 - 49 - vypracované strany
Prezentácia: Rozmnožovanie a rast živočíchov.pptx (1781574) - prezrieť si to doma
Poznámky v zošite: nalepené zo str. 49 "Čo sme sa naučili" 
D.ú.: 49/cv. 4 + vedieť učivo
.......................................................................................
ANJ - budúci týždeň majú všetci spolu
aj v PONDELOK aj v STREDU
- za pochopenie ďakujem - ZG
............................................................................
GEOMETRIA - samostatná práca bude v piatok
Štvrtok 12.04. 2018 SJL - napíš 2 jednoslab. slová, 2 dvojslab. slová, 2 trojslab. slová + rozdeľ na slabiky.
Str. 83/cv. 5, 6
D.ú.: str. 83/cv. 7 + zopakuj hláska, slabika, slovo, blahoželanie_samostatná práca

GEOMETRIA - opakovanie priamka, polpriamka, úsečka
PZ str. 39/cv. 4!, 5, 6!, 7
D.ú.: narysuj 3 priamky, 3 polpriamky, 3 úsečky + pomenuj ich_samostatná práca

HUV - pieseň Smutný slimák:25 Skladba 25.mp3 (3164376)
Dirigovanie + písanie husľového kľúča
Piatok 13.04. 2018 DEŇ NARCISOV
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt deň narcisov 2018

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 10 €.

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková