Učivo a DÚ

 

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE_BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45

-------------------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

     
Pondelok 25.06. 2018  
Utorok 26.06. 2018  
Streda 27.06. 2018 PREBERANIE UČEBNÍC DO 3. ROČNÍKA
- nezabudni doniesť aktovnku na učebnice
- kto nebude v škole, dostane učebnice aj žiacku knižku v septembri

UPRATOVANIE TRIEDY
Štvrtok 28.08. 2018 UPRATOVANIE TRIEDY
Piatok 29.06. 2018 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA  2017/2018

Zraz v škole: 07:45 hod
Školský dvor: od 08:00 do 08:45 hod
Rozdanie vysvedčení: od 09:00 do 10:00 hod
Rozchod domov. 
ŠKD do 10:00 hod
Obed v posledný deň nie je.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koniec školského roka
 

 

ROZDELENIE TRIEDY NA INF a ANJ

- na celý školský rok

- nezabudni na ANJ pravidelne nosiť zošit

1. skupina: PONDELOK - ANJ                2. skupina: PONDELOK - INF

              STREDA - INF                                         STREDA - ANJ

anglicky jazyk rozdelenie II. A.docx (14634)

     
Pondelok 18.06. 2018 Záverečná práca z geometrie

Č - komunita, službičky, víkend
Čítanie textov o jašteričke
Str. 30 - 31 "Kačička" - čítanie, rozhovor o texte
D.ú.: trénovať plynulé čítanie

INF - edukačné hry

GEOMETRIA - záverečné opakovanie + samostatná práca 
Hry s kockami.
PZ str. 79/cv. 3, str. 80/cv. 4, 5
D.ú.: PZ str. 81/cv. 1

SJL - rozhovor + oprava pravopisného cvičenia
Viem písať na cestách 2 - str. 19 (polovica strany)
Celoročné opakovanie str. 120 + cvičenia v zošite: urč hlásky, doplň rozlišovacie znamienka, doplň znamienka na konci vety, doplň i/í alebo y/ý, spočítať slová vo vetách, zmeň oznam. vetu na opytovaciu vetu, jednoslabičné, dvojslabičné a viacslabičné slová
D.ú.: zajtra samostatná práca - poriadne všetko zopakovať
..................................................................................
Dôležité - POZRIEŤ DO ŠTVRTKU NA VÝLET 
Poprosím vyjadriť sa aj chýbajúcim žiakom (Eliška, Filip a Miško) - zaslaním sms.
Ďakujeme za ochotu a Váš čas.
Utorok 19.06. 2018 Záverečná práca zo SJL -
slovenského jazyka a literatúry

................................................................................
OLIVER - doniesť všetky učebnice: slovenský jazyk, čítanka (ostatné knihy sú v škole)

..................................................................
SJL - záverečné opakovanie + samostatná práca.
Viem písať na cestách 2 str. 19 (dokončiť) + str. 20 (celá)

MAT - PZ str. 83 a 84 + rozhovor a rozbor geometria

Č - str. 32 - 33 "Kohútik a sliepočka" - čítanie + rozhovor.
Prepísať hádanku + nakresliť obrázok. Vymysli hádanku o sliepke. Nájdi 3 zdrobneniny.
Streda 20.06. 2018 DIDAKTICKÉ HRY
Nezabudni sa športovo obliecť + šiltovka alebo klobúčik na hlavu, pitný režim, desiata.
................................................................
FOTOGALÉRIA
- pribudli nám nové fotografie :-)
Štvrtok 21.06. 2018 ŠKOLSKÝ VÝLET
(deti dostali 2 papiere ohľadom výletu)

Trasa: Zemplínska Šírava: Thermalpark Šírava a výletná loď Zemplín na Hôrke
Zraz v škole: 7:45 hod
Príchod do školy: 14:45 hod
Suma: 9 €

DO ZAJTRA - UTOROK 19. 06. 2018, poprosíme záväzný súhlas alebo nesúhlas. 
Za pochopenie ďakujeme : ZG a MR
Piatok 22.06. 2018 VYUČOVANIE PREBIEHA
PODĽA ROZVRHU :-)


Môžete nosiť do školy učebnice na odovzdanie: slovenský jazyk, čítanka, kto má doma učebnicu z náboženstva (rímsko alebo grécko katolické)

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 10 €.

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková