SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

03.09.2016 13:26

ORGANIZÁCIA:

- zraz na školskom dvore 08:00 - 08:15

- otvorenie šk. roka 08:30 hymna SR

- príhovor za žiakov, príhovor pána riaditeľa školy, príhovor ministra školstva, príhovor zástupcu mesta, hymna mesta

- krátke organizačné pokyny

- presun do triedy: 1. A (Dôležité informácie: OBED, ŠKD, HMOTNÁ NÚDZA, ETV/NBV, vyučovanie počas prvého týždňa,...)

S pozdravom, tr. uč. Zuzana Gajdošová