ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

22.08.2016 15:30

Začiatok školského roka 2016/2017 je v pondelok 05. 09. 2016. Bližšie informácie budú včas na stránke školy a stránke triedy. S pozdravom, tr. uč. Zuzana Gajdošová