Vitajte na stránke našej triedy

 
                                                            

Na stránke našej 2. A triedy Vás vítajú

triedna p. učiteľka Mgr. Zuzana Gajdošová

a pani vychovávateľka.

 

IV. oddelenie: p. vych.: Monika Rošková 2. A 

a 2. C (polovička triedy)

                

ROZVRH HODÍN

POZOR - tento rozvrh hodín platí
 od stredy 06. 09. 2017
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL* ANJ/INF SJL MAT    
Utorok SJL MAT SJL* TSV ETV
NVRK
NVGK
 
Streda ANJ/INF MAT SJL PVO VYV  
Štvrtok TSV SJL MAT HUV    
Piatok SJL MAT SJL* PVO VYV  

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANJ - Anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PVO - Prvouka

INF - Informatická výchova

SJL* - čítanie

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)

ETV - Etická výchova (pani učiteľka Anna BEREŠOVÁ)

                                                                                                                                                                 

 

 

OKTÓBER

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt oktober

 

OKTÓBER je desiaty mesiac roka 

v gregoriánskom kalendári a má 31 dní.

V pôvodnom rímskom kalendári 

ôsmy mesiac (lat. OCTO = OSEM) v roku, 

kým ešte neboli zareadené do kalendára január a február. 

Mesiac zdravých zubov a mesiac úcty k starším.

Existuje tiež v nárečiach názov seveň.

  Súvisiaci obrázok