Vitajte na stránke našej triedy

 
                     

Na stránke našej 1. A triedy Vás vítajú

triedna p. učiteľka Mgr. Zuzana Gajdošová

a pani vychovávateľka.

 

I. oddelenie: p. vych.: Monika Rošková 1. A

       

ROZVRH HODÍN

POZOR - tento rozvrh hodín platí
 od pondelka 12. 09. 2016
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL MAT PVO TSV  
Utorok SJL MAT ANK ETV
NVRK
NVGK
   
Streda SJL SJL MAT VYV TSV  
Štvrtok MAT SJL SJL HUV    
Piatok SJL SJL MAT VYV    

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANK - Anglická konverzácia

PVO - Prvouka

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)

                                                                                                                                            

 

MAREC

 

MAREC je podľa gregoriánskeho kalendára tretí mesiac v roku.

31 dní.

 V období okolo 21. marca nastáva jarná rovnodennosť.

Slnko pri svojom zdanlivom ročnom pohybe pretína svetový rovník

 - prechádza z južnej pologule na severnú.

MAREC začína vždy rovnakým dňom v týždni ako november 

a v nepriestupnom roku ako február.