Učivo a DÚ

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

 

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

-----------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

 

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

 

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

 

NÁBOŽENSTVO

 

Evanjelické - MEŇKY: 

streda, 7. vyučovacia hodina:  13:35 - 14:20

 

Reformované - GAJDOŠOCI: 

utorok, 6. a 7. vyučovacia hodina:  

12:20 - 13:05 / 13.35 - 14:20

 

Pravoslávne - BARILÍK SERGEJ: 

streda, 7. vyučovacia hodina: 13:35 - 14:20

     
Pondelok 24.04. 2017 MOTOKÁRY
Naša trieda pôjde na motokáry
v PONDELOK 24. 04. 2017
doobedu aj poobede v ŠKD.

Nezabudni si doniesť do školy PRILBU.

Pribaľte deťom teplé oblečenie, kľudne aj čiapku a rukavice.
Po minuloročnej skúsenosti, aby nám za tú hodinku nevymrzli.


Motokáry sú pre celý 1. stupeň,
 nielen pre našu triedu.
Jednu vyučovaciu hodinu idú na motokáry a potom sa normálne učia.
Pre ŠKD platí to isté.
Za pochopenie ďakujeme.


SJL - opakovanie Ť - ružová str. 9 + str. 48 Ž
Šlabikár str. 48 "Hupsove žarty" - vyfarbi ž, vyznač výkričniky
Šlabikár str. 49 - celá strana
Viem písať 2 str. 20 "ž" (všetkých 6 riadkov)
D.ú.: čítanie str. 48 a 49/3 + PZ str. 40/cv.1

MAT - PZ str. 56/vajíčko
PZ str. 57/cv. 1, 2, 4, 5
D.ú.: PZ str. 57/obe vajíčka
Utorok 25.04. 2017 SJL - opakovanie písmena ž - čítanie str. 48 - 49.
Čítanie textu na ružovej strane 9 + vyfarbi písmeno ž.
PZ str. 40/cv. 2
D.ú.: trénovať čítanie + žltý zošit prepísať str. 48/ zelený a oranžový trojuholník

MAT - rozklad čísel na desiatky a jednotky.
PL na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 + porovnávanie čísel.
PZ str. 58 - celá
D.ú.: PZ str. 58/vajíčko
Streda 26.04. 2017 SJL - opakovanie písmena ž - čítanie.
PZ str. 40/cv. 3, 4
Šlabikár str. 50 "Dz, Dž" - čítať slovíčka + vyfarbi písmeno dž, dz.
Žltý zošit - diktované slovíčka: veľmi pekne napísané CHVÁLIM!!!
Žltý zošit - písanie písmen Dz, Dž (5 riadkov)
D.ú.: trénovať čítanie_nemusíte čítať vety zaradom (preskakovať, začať čítať od konca,...)

MAT - opakovanie rozklad čísel na desiatky a jednotky.
PL - samostatná práca (sčítanie, odčítanie, rozklad čísla)
PZ str. 59/cv.1

VYV - obkresľovanie rúk
Štvrtok 27.04. 2017  
Piatok 28.04. 2017 ŠKD - 10 €
Pripomienka: vyplatenie ŠKD
 do 04. 05. 2017, do ŠTVRTKU.
Za dodržanie termínu Vám vopred ďakujeme.
..................................................
V pondelok 01. 05. 2017,
voľno - SVIATOK PRÁCE.
Nástup do školy:
UTOROK 02. 05. 2017

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

 

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

 

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

 

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

 

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

 

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 20 €.

 

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

 

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

 

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková