Učivo a DÚ

 

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE_BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45

-------------------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

ROZDELENIE TRIEDY NA INF a ANJ

- na celý školský rok

- nezabudni na ANJ pravidelne nosiť zošit

1. skupina: PONDELOK - ANJ                2. skupina: PONDELOK - INF

              STREDA - INF                                         STREDA - ANJ

anglicky jazyk rozdelenie II. A.docx (14634)

     
Pondelok 18.09. 2017 Č - opakovanie textov + rozhovor
uč. str. 4 "SEPTEMBER" + úlohy za textom 1, 2 - ústne
Vedieť čo je NADPIS, TEXT, BÁSEŇ
D.ú.: trénovať plynulosť čítania + vedieť čo je NADPIS, TEXT, BÁSEŇ

INF (2. skupina) - PL časti počítača: Základné časti počítača_toto.ppt (3500032)
Zopakuj si hrou: O počítači_1 (1).exe (2989268)O počítači_2.exe (3190006)
D.ú: vedieť časti pc

ANJ (1. skupina) p. uč. GNORIKOVÁ 
D.ú.: naučiť sa 4 otázky a odpovede zo zošita. Tie deti, ktoré nemali D.ú. - DOKONČIŤ + tí čo nemali aj zošit VŠETKO MAŤ DOPÍSANÉ

SJL - opakovať písmená abecedy + počet písmen v abecede
Uč. str. 12/cv. 13, 14, 15 - písomne
D.ú.: uč. str. 12/prepíš bez chyby diktát

MAT - malý zošit. 10 príkladov na porovnanie + z čísel 11 4 15 sprav príklady na sčítanie a odčítanie
PL opakovanie učiva 1. ročníka
D.ú.: v PL dokonč cv. 7 a 8

.....................................................................................................
"CESTA SLNEČNOU SÚSTAVOU"
Od zajtra si deti v škole môžu zakúpiť lístky na toto podujatie.
Vstupné je 2 €, v deň konania 3 €.
Podujatie sa uskutoční v nedeľu 24. 09. 2017 v lesoparku Hrádok  od 10.00 do 14.00 hod.
Podujatie sa uskutoční za každého počasia.
Utorok 19.09. 2017 RADA RODIČOV - triedny zástupca pán Šulc   o 16:30 v zborovni školy v hlavnej budove

TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE -     v našej triede 2. A o 17:00 hod.

SJL - opakovanie písmena abecedy, pozdravy, viem sa predstaviť.
"DOSPELÍ SA PREDSTAVUJÚ" - cv. 1, 2 - ústne.
Str. 13/cv. 3 a 5 - písomne (3 osoby)
"VIEM PÍSAŤ NA CESTÁCH" - str. 3
D.ú.: str. 13/cv. 6 (3 osoby - nakresliť + ako sa predstavia)

MAT - 10 príkladov na porovnanie + rozklady čísel (napr.: 10 na 3 a 7,...)
"SČÍTANIE S PRECHODOM  CEZ 10 POMOCOU ROZKLADU" - vysvetlené cez prezentáciu + príklady do malého zošita: 8 + 4 / 9 + 5 / 5 + 7 /
PL str. 11/cv. 1 a 2
D.ú.: dokonč cv. 2 na str. 12 + zajtra samost. práca na rozklad čísel

Č - opakovanie čo je nadpis, text, báseň + čítanie básne September.
Str. 5 "DOBRÁ ŠKOLA" - čítanie textu + vysvetlenie neznámych slovíčok
D.ú.: vedieť plynulo čítať text (min. 3x)
Streda 20.09. 2017 INF (1. skupina) - zopakovať časti počítača + zapínanie a vypínanie PC 
ANJ (2. skupina) - p. uč. GNORIKOVÁ -
D.ú.:zopakovať frázy zo zošita: Hello! Hi! What is your name? My name is... Where are you from? I am from Slovakia/England/France. How old are you? I am seven years old. Pracovali s interaktívnym obsahom.

MAT - opakovanie rozklad čísel + samostatná práca: PL 1 - Rozklady čísel do 10.pdf (164277)
PZ str. 12/cv. 3, 4, 5

SJL - opakovanie slovenčina, pozdravy, viem sa predstaviť, písmená abecedy + rozlišovacie znamienka, predstavovanie dospelých.
PL: Dospelí sa predstavujú.pdf (248919) - opakovanie
str.14 "NÁPIS" - vedieť čo je nápis + príklady z našej školy (Zborovňa, Jedáleň, 2. A,...atď) + cv. 1 a 2 - ústne
D.ú.: vedieť čo je nápis + PL: Nápis na dvere izby.doc (27648)

PVO - opakovanie časti tela rastliny + informácie o rastlinách
"ČASTI TELA STROMU" - vedieť 
D.ú.: vedieť časti tela stromu podľa obrázka

VYV - skupinová práca 
...................................................................................

!!!Dôležitý oznam!!!

ŠTVRTOK a PIATOK  21. a 22. 09. 2017,

sa v školskej jedálni  NEBUDE VARIŤ

z bezpečnostných dôvodov.

Pribaľte preto deťom viac jedla a pitia.

Deti sú automaticky vyhlásené z obedov.

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie školy

Štvrtok 21.09. 2017  
Piatok 22.09. 2017 DIDAKTICKÉ HRY
- žiaci sa neučia
- športovo sa obliecť + desiata, pitný režim
- ak by pršalo môžu si doniesť spoločenské hry

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 10 €.

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková