Učivo a DÚ

 

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE_BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45

-------------------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

ROZDELENIE TRIEDY NA INF a ANJ

- na celý školský rok

- nezabudni na ANJ pravidelne nosiť zošit

1. skupina: PONDELOK - ANJ                2. skupina: PONDELOK - INF

              STREDA - INF                                         STREDA - ANJ

anglicky jazyk rozdelenie II. A.docx (14634)

     
Pondelok 20.11. 2017 Č - komunita
kniha: "MAĽOVANÉ ČÍTANIE" - str. 62 - 64 "Veselé Vianoce" 3x + rozhovor o príbehu
D.ú.: napíš a nakresli darčeky pre rodinu a pre seba + trénovať plynulé čítanie

INF (2. skupina) - práca na www.alfbook.sk

ANJ (1. skupina) - zajtra doniesť testy + pozrieť podľa stupnice na akú známku napísali písomku.
Na hodine rozoberali test a učili sa zimnú pesničku.
D.ú.: ročné obdobia podľa zošita.

SJL - opakovanie hlásky, samohlásky + pieseň
Viem písať na cestách 1 str. 8 "i"
Uč. str. 42 "SAMOHLÁSKY a, á"
str. 42/cv. 4, 5, 6
D.ú.: str. 42/cv. 7 + zakrúžkuj a - zelenou, á - oranžovou 
Viem písať na cestách _ báseň o ESKIMÁKOCH

MAT - opakovanie prirodzené čísla
Samostatná práca

RODIČIA PS: prečítať v slovníčku dôležité oznamy, označiť svoj výber a podpísať _ ďakujem, tr. uč.: ZG :-)
Utorok 21.11. 2017 MAT - rozbor písomnej práce + príklady
D.ú.: zopakuj si tie príklady, ktoré ti nešli

SJL - opakovanie hlásky, samohlásky, samohlásky a, á
Str. 43/cv. 11, 12
D.ú.: str. 43/cv. 9 - prepíš vety, zakrúžkuj a - zelenou á - oranžovou

Č - čítanie "Veselé Vianoce"
Str. 56 - 57 "Na čom jazdím najradšej" - napíš 3 dopravné prostriedky, na ktorých jazdíš najradšej
D.ú.: trénovať plynulé čítanie + vymysli svoj vlastný dopravných prostriedok, pomenuj ho a nakresli


RODIČIA PS:
  • pozrite si stránku: www.amakids.sk - ak budete mať záujem, napíšte mi do sms správy alebo do slovníčka - bližšie info cez p. uč. K. Balogovú
  • v piatok 24. 11. bude pravdepodobne portrétové fotenie - upresníme vo štvrtok - za pochopenie ďakujeme
Streda 22.11. 2017 MAT - sčítanie a odčítanie _vedieť pomenovať časti príkladu na sčítanie a odčítanie_malý zošit a PZ str. 51
Malý zošit: "SČÍTANIE CELÝCH DESIATOK" - príklady v zošite
PZ str. 51/cv. 1
D.ú.: naučiť sa časti príkladu na sčítanie a odčítanie

SJL - opakovanie hláska, samohlásky.
Uč.str. 43/cv. 8 a 10 ústne vedieť rozdiel v slovách, diktát - prepíš a zakrúžkuj samohlásky a, á.
Samostatná práca_samohlásky a,á: SAMOHLÁSKY A_najdi vyfarbi.docx (14981)
"SAMOHLÁSKA ä" - vedieť čo to je, a pri ktorých spoluhláskach sa nachádza!
Uč. str. 44/cv. 4 + zakrúžkuj ä
D.ú.: vedieť o samohláske ä

PVO - opakovanie PRÍRODA _živá a neživá
"Pôda": Pôda ako príríodný útvar.pptx (10551544)
 Človek a príroda-neživá príroda-Pôda.pptx (2899795)
Poznámky v zošite: Pôda (2).docx (237823) + úlohy za textom
D.ú.: vedieť rozprávať o pôde_čo sa v nej nachádzaRODIČIA PS:
  • KRÁĽOVSKÝ PLES (09. 02. 2018, piatok)_ prosíme Vás milí naši rodičia, aby ste nám vyplnili záväzný súhlas, prípadne nesúhlas, či sa Vaše dieťa zúčastni alebo nezúčastní tejto akcie. Za pochopenie ďakujeme.
  • DECEMBER 2017 - neformálne stretnutie mamičiek ohľadom plesu. Termín, miesto a čas stretnutia upresníme. Tr. učiteľka a pani vychovávateľka :-)
  • HASIČSKÝ KRÚŽOK (2. - 4. ročník): ak má niekto záujem, do konca týždňa nahlásiť triednemu učiteľovi.
Štvrtok 23.11. 2017 RODIČIA PS:
  • POZOR!!! Zajtra fotenie NIE JE!!! Termín sa upresní a dáme vedieť. Za pochopenie ďakujeme.
MAT - opakovanie sčítanie celých desiatok. Vedieť pomenovať časti príkladu na sčítanie a odčítanie!!!
"Odčítanie celých desiatok" - malý zošit vysvetlené. PZ str. 52/cv. 2, 3  str. 53/cv. 5
D.ú.: PZ str. 52/cv. 4 + 5 dokončiť
 
SJL - opakovanie hlásky, samohlásky, samohláska ä _ KTO NEVEDEL DOUČIŤ SA!
Str. 44/cv. 5 po spoluhláske b, m, p, v (po 3 slová)
D.ú.: str. 45/cv. 7
Piatok 24.11. 2017 SJL - opakovanie hláska, samohlásky, samohláska ä.
Diktované slová_veľmi pekne napísali.
Uč. str. 45/cv. 9, 10, 11
D.ú.: zopakovať všetko o hláskach a samohláskach + str. 46/diktát - prepíš + zakrúžkuj ä

MAT - opakovanie HNEĎ PRED - HNEĎ ZA (10, 28, 31, 44, 58, 69, 73, 87, 92, 49)
PZ str. 53/cv. 6
D.ú.: PZ str. 54/cv. 7 a 8

Č - kontrola d.ú. - úžasné vymyslené dopravné prostriedky
MAĽOVANÉ ČÍTANIE: str. 8 - 9 "Klamárska rozprávka" - rozhovor o klamaní/ moje slovo môže byť ako kameň/ zmieriť sa/ rozprávka o Pinociovi/...
Napíš, čo sa ti páčilo v tomto príbehu + nakresli obrázok.
Čo všetko mi napadne pri slove "klamstov".
D.ú.: trénovať čítanie + nakresli, čo by narástlo človeku, keby klamal

PVO - opakovanie pôda a čo všetko v nej nájdeme
"Úrodnosť pôdy + druhy pôdy" - vysvetlené, poznámky nalepené + nakreslené druhy pôdy v zošite
Poznámky: urodnost a druhy pody.docx (700576)
D.ú.: vedieť to

 

     
Pondelok 13.11. 2017 Č - uč. str. 26 - 27 "Domov" - úlohy za textom ústne + rozhovor o texte
Malý zošit: postavy 
D.ú.: trénovať plynulosť čítania + napíš, kto je pre teba tvoj najlepší priateľ/ka a prečo

INF (2. skupina) - práca v skicári

ANJ (1. skupina) - dnes mali test. 
V stredu bude mať 2. skupina .
D.ú.: materiály na anglictina.iedu.sk _do NEDELE VEČERA pre obe skupiny

SJL - opakovanie zazračných slovíčok: prosím, ďakujem, prepáč + pieseň
uč. str. 39 "DELENIE HLÁSOK" - vedieť to čo je v zošite.
Papier delenie hlások: PL - ROZDELENIE HLÁSOK (1).pdf (2643264) - doplnené, nahlas prečítané
D.ú.: vedieť delenie hlások do 3 skupín + prečítať doma doplnený papier ROZDELENIE HLÁSOK

MAT - opakovanie: prirodzené čísla, celé desiatky, čo sú jednotky a čo sú desiatky, rozklad čísel, zapísanie číslic znakmi _ samostatná práca
"POROVNÁVANIE ČÍSEL DO 100" - malý zošit_vysvetlené
D.ú.: PZ str. 45/cv. 1
Utorok 14.11. 2017 SJL - DELENIE HLÁSOK - čítanie a opakovanie.
uč. str. 39/cv. 3, 4 
D.ú.: uč. str. 40/cv. 5 a, b + zopakovať delenie hlások

MAT - opak. prirodzených čísel.
Napíš čísla slovom: 15, 42, 51, 79, 86, 93 + rozklad čísel + počet jednotiek a desiatok.
PZ str. 45/cv.2
D.ú.: PZ str. 46/cv. 3, 4, 5

Č - čítanie domácich úloh + rozhovor o priateľstve a srpávaní sa
uč. str. 26- 27 - čítanie druhá polovica textu
D.ú.: trénovať plynulosť čítania
Streda 15.11. 2017 INF (1. skupina) - práca v skicári

ANJ (2. skupina) - dnes mali test. 
D.ú.: materiály na anglictina.iedu.sk _do NEDELE VEČERA pre obe skupiny

MAT - opakovanie prirodzených čísel + príklady na porovnávanie.
PZ str. 46/cv. 6   PZ str. 47/cv. 7, 8, 9
D.ú.: ústne všetko zopakuj o prirodzených číslach

SJL - opakovanie delenie hlások.
Práca vo dvojici - veľmi pracovito pracovali, chválim
"SAMOHLÁSKY" str. 41 + vedieť rozdelenie a vymenovať samohl. 
Prezentácia: Hlásky, samohlásky,OK.ppt (934400)          text piesni: Samohlásky a dvojhlásky_text piesni.docx (14335)       
 melódia piesni 03 Samohlásky.mp3 (7155420)
D.ú.: vedieť delenie samohlások + vymenovať ich

PVO - opakovanie zelenina + sam. práca: napíš a nakresli po jednej zelenine
D.ú.: stránka: www.alfbook.sk
(kód školy: zsphorova) - ročník 2. / prvouka / rastliny/ - nech si vyberú a skúšajú jednotlivé úlohy
Štvrtok 16.11. 2017 SJL - opakovanie: hlásky, samohlásky,...
pieseň o samohláskach.
Str. 41/cv. 3, 4 (hráčka - hračka, víla - vila) + vety
D.ú.: str. 41/cv.2 + www.alfbook.sk (kód školy: zsphorova) - slovenský jazyk _ hlásky _ samohlásky 1, 2, 3

MAT - porovnávanie čísel do 100_ 10 príkladov _samostatná práca
PÁRNE A NEPÁRNE ČÍSLA DO 100 - vedieť rozdiel
Opakovanie prirodzených čísel: PZ str. 48/cv. 2, 3      str. 49/cv. 4, 5
D.ú.: 48/1,  49/6,  50/7, 8 - v pondelok opakovacia písomná práca

TRÉNOVAŤ PLYNULÉ ČÍTANIE
- všetci žiaci dostali domov knižku zo šk. knižnice "MAĽOVANÉ ČÍTANIE" - pokus sa ju prečítať celú
Piatok 17.11. 2017 ŠTÁTNY SVIATOK
"Deň boja za slobodu a demokraciu"
Nástup do školy je v pondelok 20. 11. 2017

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 10 €.

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková