Vitajte na stránke našej triedy

       

Na stránke našej 2. A triedy Vás vítajú

triedna p. učiteľka Mgr. Zuzana Gajdošová

a pani vychovávateľka.

 

IV. oddelenie: p. vych.: Monika Rošková 2. A 

a 2. C (polovička triedy)

                

ROZVRH HODÍN

POZOR - tento rozvrh hodín platí
 od stredy 06. 09. 2017
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL* ANJ/INF SJL MAT    
Utorok SJL MAT SJL* TSV ETV
NVRK
NVGK
 
Streda ANJ/INF MAT SJL PVO VYV  
Štvrtok TSV SJL MAT HUV    
Piatok SJL MAT SJL* PVO VYV  

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANJ - Anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PVO - Prvouka

INF - Informatická výchova

SJL* - čítanie

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)

ETV - Etická výchova (pani učiteľka Anna BEREŠOVÁ)

                                                                                                                        

 

 

FEBRUÁR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt február

FEBRUÁR je podľa gregoriánskeho kalendára

druhým mesiacom v roku.

28 dní.

V priestupnom roku má 29 dní.

Trikrát v histórii mal február 30 dní.

  Súvisiaci obrázok