Vitajte na stránke našej triedy

"PUTOVANIE V ČASE ZA PÍSMOM,
OD POČIATKU AŽ PO SÚČASNOSŤ"
       Na stránke našej 3. A triedy Vás vítajú

triedna p. učiteľka Mgr. Zuzana Gajdošová

a pani vychovávateľka.

 

VI. oddelenie: p. vych.: Mgr. Mária Kráľová 3. A 

a 3. C (polovička triedy)

                

ROZVRH HODÍN

POZOR - tento rozvrh hodín platí
 od...
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok            
Utorok            
Streda            
Štvrtok            
Piatok            

VYSVETLIVKY:

TSV - telesná a športová výchova

VYV - výtvarná výchova

HUV - hudobná výchova

ANJ - anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PDA - prírodoveda

VLA - vlastiveda

INF - informatická výchova

SJL - slovenský jazyk 

SJL* - čítanie

MAT - matematika

PVC - pracovné vyučovanie

NVRK / NVGK - náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)

ETV - etická výchova (pani učiteľka Anna BEREŠOVÁ)

                                                                                                                        

 

 

SEPTEMBER 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt september

SEPTEMBER je deviaty mesiac v roku, 

prvý jesenný mesiac a má 30 dní.

SEPTEMBER je prvým mesiacom

začínajúceho školského roka.


 SEPTEMBER je mesiacom babieho leta,

časom zberu a prvých príprav na zimu.

Zberáme, zavárame a spracúvame úrodu.