Učivo a DÚ

 

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE_BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45

-------------------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

ROZDELENIE TRIEDY NA INF a ANJ

- na celý školský rok

- nezabudni na ANJ pravidelne nosiť zošit

1. skupina: PONDELOK - ANJ                2. skupina: PONDELOK - INF

              STREDA - INF                                         STREDA - ANJ

anglicky jazyk rozdelenie II. A.docx (14634)

     
Pondelok 21.05. 2018 FOTOGRAFOVANIE TRIED
-
v prípade nepriaznivého počasia sa fotografovanie presúva na piatok 25. 05. 2018
Deti sa dnes fotografovali - spoločná + skupinové
1 fotografia = 1 €

............................................................................
Č - komunita, rozhovor, službičky
Čítanie a rozhovor texty "Medvedík"
Str. 12 - 13 "LASTOVIČKA" - čítanie + rozhovor o lastivičkách
D.ú.: trénovať čítanie 

ANJ - koncoročný test

SJL - "Rozprávame rozprávky" 
Zopakovať čo je to ROZPRÁVKA.
Str. 106/cv. 1, 2 - ústne, cv. 3 - písomne
D.ú.: str. 106/cv. 4 + viem písať na cestách 2 - str. 11 (celá)

MAT - PZ str. 25/cv. 4 
D.ú.: PZ str. 25/cv. 5, 6
......................................................................................
Učíme sa až v piatok 25. 05. 2018
Utorok 22.05. 2018 "TANEČNÝ FESTIVAL ZŠ"
- zraz v škole 07:30 hod. _PROSÍME O DOCHVÍĽNOSŤ
- generálka v MsKS od 08:00 do 12:00 hod.
- presun na obed a ŠKD
- doniesť na generálku: obuv, v ktorej budú vystupovať + všetky veci na vystúpenie, desiatu, pitný režim 
Streda 23.05. 2018 "TANEČNÝ FESTIVAL ZŠ" 
- zraz v škole 07:30 hod. a presun do MsKS _PROSÍME O DOCHVÍĽNOSŤ
- ZMENA: jedno vystúpenie doobedu a jedno poobede
- presun na obed a ŠKD
- jedno vystúpenie poobede o 16:00 hod. - odchod z ŠKD o 15:15 hod., potrebujeme si ich aj prezliecť
- prísť si pre deti do MsKS po vystúpení, čas upresníme: MEDZI 17:45 - 18:00 hod.
- pribaliť desiatu aj pitný režim
Štvrtok 24.05. 2018 "TANEČNÝ FESTIVAL ZŠ"
- zraz v škole 07:30 hod. a presun do MsKS _PROSÍME O DOCHVÍĽNOSŤ
- ZMENA: dve vystúpenia doobedu pre ZŠ presun do školy, obed a ŠKD (08:30 / 10:30)
- pribaliť desiatu aj pitný režim
............................................................................
ĎAKUJEME VŠETKÝM NAŠIM SOVIČKÁM ZA KRÁSNE TROJDŇOVÉ TANCOVANIE NA
"Tanečnom festivale michalovských základných škôl".


BOLI STE ÚŽASNÍ :-)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dakujem clipart
Piatok 25.05. 2018  

 

     
Pondelok 14.05. 2018 Č - komunita, víkend, službičky...
Čítanie textu + rozhovor o texte
Nová kniha: "Učiť sa mi zachcelo" - str. 6 - 7 texty o lienke
D.ú.: trénovať plynulé čítanie

INF - práca v Microsoft word

ANJ - budúci týždeň záverečný test - všetci v pondelok!
OPAKOVAŤ: zvieratká, časti tela, jedlo. Otázky: Whať is your favourite...? Do you like...?
Všetko to, čo majú v zošitoch a na papieroch od pani učiteľky Mišky Gnorikovej.


SJL - práca vo dvojici: vymyslite 10 slov na písmeno "t".
Opakovanie vety - str. 101/ cv. 7, 8 - ústne cv. 6, 9 - písomne
D.ú.: dokonč cv. 9

MAT - bleskovka + opakovanie písomné sčítanie troch alebo viacerých čísel
"Písomné odčítanie troch alebo viacerých čísel" - vysvetlené, napísané v malom zošite.
PZ str. 22/cv. 5
D.ú.: PZ str. 22/cv. 7
Utorok 15.05. 2018 Termín vyplatenia zošitov a učebníc do 3. ročníka
...............................................................................
SJL - opakovanie vety.
Viem písať na cestách 2 str. 9 - celá
"ADRESA" - rozhovor, čo má obsahovať adresa. Napísané a vysvetlené v zošite.
Písanie adresy školy.
D.ú.: str. 102/1. a 2. lienka + vedieť všetko o adrese

MAT - bleskovka 
PZ str. 23/cv. 8, 9, 10
Písomné sčítanie a odčítanie troch a viacerých čísel - opakovanie
D.ú.: PZ str. 29/cv. 14 + zajtra samostatná práca

Č - opakovanie: zdrobneniny, opozitá, kniha, knižnica + zveličujúce slová (slimáčisko, domisko, stromisko, chlapisko,...) - vysvetlené, napísané
Kniha str. 8 - 9 texty o slimákovi + rozhovor, nakresli slimáka
D.ú.: trénovať čítanie + báseň do piatku naspamäť
Streda 16.05. 2018 INF - práca v Microsoft word

ANJ - to čo v pondelok

MAT - bleskovka / opakovanie - samostatná práca
"VLASTNOSTI SČÍTANIA" - napísané a vysvetlené v zošite
"ZÁTVORKY" - napísané a vysvetlené v zošite
PZ str. 24/cv. 1
D.ú.: PZ str. 24/cv.2, 3

SJL - vo dvojici vymyslíte a napíšte 10 slov na "f" + opakovanie čo obsahuje adresa
"PÍŠEME LISTY" -  vysvetlené a napísané čo obsahuje list. 
Str. 103/cv. 1, 2, 3, 4 - ústne
D.ú.: zopakovať

PVO - opakovanie: pomoc, povolania, cesta do školy, cesstovanie
Str. 64 - 65 "ROK V KALENDÁRI" - vypracované úlohy + text
PL: KALENDÁR.pdf (10464748)   PVO2 PL Rok v kalendári II..pdf (122503)
D.ú.: vedieť rok: počet dní, ročné obdobia, mesiace, mesiace k ročným obdobiam + doniesť papierové hodiny na učenie času
Štvrtok 17.05. 2018 SJL - opakovanie: čo obsahuje adresa, časti listu.
Vo dvojici vymyslíte a napíšte 10 slov na "r"
Diktované vety
Str. 104/cv. 6, slniečko - vo dvojici
D.ú.: str. 104/cv. 9

GEOMETRIA - opakovanie: úsečka, dĺžka úsečky, porovnávanie úsečky
PZ str. 56/cv. 4, str. 57/cv. 5, 6, 7
D.ú.: poriadne zopakuj - zajtra samostatná práca
Piatok 18.05. 2018 Dôležité oznamy na budúci týždeň:
  • fotografovanie - deň sa upresní (21. 05. - 25. 05. 2018)
  • tanečný festival michalovských ZŠ - termíny: UTOROK až ŠTVRTOK _ 22. 05. až 24. 05. 2018. Oblečenie to isté, čo mali na plese aj na zápise.  
Všetky deti dostali:
- papier s inštrukciami na budúci týždeň
- pozvánku na vystúpenie
 
Prosíme Vás, aby mal každý vlastný hrebeň (najlepšie všivák) nie kefu, obyčajné čierne sponky, obyčajné čierne gumičky, gel na vlasy, lak na vlasy. Dvoje biele silonky, ak by sa potrhali. 
  • TRIEDNA AKCIA "Sviatok práce" - SOBOTA 26. 05. 2018 o 10:00 hod. - všetky rodiny ste srdečne vítané :-)
...............................................................................
 
SJL - opakovanie časti adresy a časti listu.
Rozhovor a rozprávanie o D.ú.
Vo dvojici vymysli a napíš 10 slov na "e".
Vo dvojici str. 104/cv. 8 - vymysli a napíš list - prezentácia listov
D.ú: Viem písať na cestách 2 - dokončiť str. 10
 
GEOMETRIA - opakovanie úsečka
"ŠTVORCOVÁ SIEŤ" - vysvetlené str. 58/cv. 1, str. 59/cv. 2, 3
D.ú.: PZ str. 60/cv. 4, 5
 
Č - opakovanie: zdrobneniny, opozitá, kniha, knižnica, zveličujúce slová + príklady
"NOVINY, ČASOPIS" - vysvetlené, napísané - vedieť to!
Kniha str. 10 - 11 "Medvedík" - čítanie textov + rozhovor
Vypíš 1 oznam.v., 1 opyt.v., 1 rozkaz.v. + nakresli obrázok.
Recitácia básne
D.ú.: trénovať čítanie
 
PVO - opakovanie: rok, dni, ročné obdobia, mesiace, mesiace podľa ročných období - kto nevie doučiť sa!
Str. 66 "ČAS NA HODINÁCH" - čítanie textov + doplnenie + nakreslené ručičkové hodiny v zošite
PL: Čas_PL (1).pdf (1891032) - vypracované
Hodiny.docx (36039) - pracovať s papierovými hodinami a potom zakresliť do pracovného listu ceruzou
D.ú.: vedieť to + nosiť papierové hodiny

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 10 €.

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková