Učivo a DÚ

 

 

ZAČIATOK VYUČOVACIEHO PROCESU

- príchod do školy najneskôr: 07:30

- prvé zvonenie: 07:40

- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE_BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45

-------------------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30

2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

ROZDELENIE TRIEDY NA INF a ANJ

- na celý školský rok

- nezabudni na ANJ pravidelne nosiť zošit

1. skupina: PONDELOK - ANJ                2. skupina: PONDELOK - INF

              STREDA - INF                                         STREDA - ANJ

anglicky jazyk rozdelenie II. A.docx (14634)

     
Pondelok 12.02. 2018 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dakujeme
MILÍ NAŠI RODIČIA!!!
Chceme sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za všetko, s čím ste nám pomáhali pri "Kráľovskom bále".
Ďakujeme za úžasnú a obetavú pomoc pri všetkom, čo sme potrebovali od prípravy a chystania jedál, cez úžasné chutné torty, cez tlač ocenení pre deti, krásne kráľovské kreslá, česanie deti, maľovanie deti, vyrábanie veci do fotokútika, za rôzne doplnky, ktorými sme spestrili telocvičňu, za odzdobovanie telocvične, za starších súrodencov, ktorí nám tiež pomáhali,...
VEĽKÉ ĎAKUJEM ZA ÚŽASNÉ PREKVAPENIE - VEĽMI SI TO VÁŽIME :*
Veríme, že ste boli spokojní a že Vám nič nechýbalo.

Tr. učiteľka ZG a pani vychovávateľka MR
.........................................................................................

Č
- opakovanie čítanie textu + rozhovor
Str. 52 - 53 Mamička má z nás radosť - čítanie textu + rozhovor o texte
D.ú.: trénovať plynulé čítanie + napíš, kedy má tvoja mamička z teba radosť

ANJ - D.ú.: zvieratká, ktoré majú v zošite.
Frázy: DO YOU LIKE...? (Máš rád...?ň
Yes, I do. (Áno, mám rád.) / No, I don´t. (Nie, nemám rád.)
3 materiály sú aj na webke.

Link na slovník:
https://kids.wordsmyth.net/we/?ent=chair

SJL - opakovanie mäkkých spoluhlások
Opakovanie slabík de, te, ne, le / di, ti, ni, li - str. 68/cv. 3 - D.ú.: nezabudni ho dokončiť doma

MAT - sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel PZ str. 5/cv. 6
D.ú.: PZ str. 6/cv. 7, 8
......................................................................................

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - triedne kolo
Budúci týždeň vo štvrtok 22. 02. a piatok 23. 02.
Báseň dostanú v škole - naučia sa ju naspamäť recitovať.

Ak im chcete vybrať nejakú vhodnú báseň alebo nejaký príbeh vy, nech sa páči, môžete.
Utorok 13.02. 2018

PROSÍME DONIESŤ DO ŠKOLY

 • chlapci - motýliky, aby sme ich vedeli využiť na ďalšie akcie na škole
 • dievčatá - ozdoby do vlasov a tie, ktoré dostali hubku, doniesť aj hubku a sukňu, tiež sa využijú na ďalšie akcie
ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE :-)
 
............................................................................
SJL - opakovanie spoluhlásky + pieseň. Str. 68/cv. 4, str. 69/cv. 5, 6
D.ú.: str. 69/cv. 9 + zopakovať všetko o spoluhláskach
 
MAT - myslím si číslo + počítanie na 100 - počítadle. PZ str. 6/cv. 9
Malý zošit - sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel
D.ú.: príklady v zošite
 
Č - napíš zdrobneniny: okno, čižmy, chlieb, včela, mucha + čítanie D.ú.
+ čítanie textu a rozhovor
Str. 54 - 55 "Ale som sa zľakla" - čítanie + rozhovor
D.ú.: trénovať plynulé čítanie + čoho si sa zľakol/zľakla
Streda 14.02. 2018 INF - práca vo WordPad

ANJ - to čo v pondelok

MAT - pracovné listy _ valentínske počítanie: SLADKÝ VALENTÍN - počítanie do 100.pdf (2373556)
SRDIEČKA - príklady do 100.pdf (2032785)
SRDIEČKOVÁ matematická rozsvička do 100.pdf (2943140)
D.ú.: druhá strana pracovného listu

SJL - opakovanie hlásky: samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky
Pracovné listy: "Legenda o svätom Valentínovi" - obé strany Valentín.pdf (374857)
D.ú.: viem písať na cestách 1 - str. 22 - prepísať báseň + celá str. 23

PVO - opakovanie kostra
Prezentácia: Kosti a kostra-prezentacia.ppt (19612160)
Praovný list: Ako sa staráme o svoje kosti.doc (2933248)
Poznámky do zošita: KOSTI A KOSTRA - poznamky.docx (203754)
Učebnica str. 34 - 35
D.ú.: vedieť o tom rozprávať + str. 35 vypracovať
.......................................................................................


Na základe Metodického usmernenia MŠ SR, č.15/2005-R, čl. 5, bod 2, ZŠ P. Horova Michalovce oznamuje, že v dňoch 15.2. - 19.2.2018, bude z dôvodu vysokej chorobnosti prerušený výchovno-vzdelávací proces. 
 

Vyučovanie začne dňa 20.2.2018 - teda v utorok.

Štvrtok 15.02. 2018 Každý štvrtok a piatok budú mať geometriu.
Mať dve ostrúhané ceruzy!!!
Pravítka majú v škole.

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
Piatok 16.02. 2018 Každý štvrtok a piatok budú mať geometriu.
Mať dve ostrúhané ceruzy!!!
Pravítka majú v škole.

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
Nástup do školy je v UTOROK 20. 02. 2018

 

 
     
Pondelok 05.02. 2018
 • ŠKD 10 € za mesiac FEBRUÁR dnes pani vychovávateľka odovzdáva peniaze, prosíme Vás o dodržanie termínov - ĎAKUJEME
 • VŠI, HNIDY - prosíme Vás, každý deň kontrolujte vlasy, buďte v tomto období dôslední - objavili sa aj v našej triede
 • MOTÝLIKY - doniesť chlapci, ktorí ešte nedoniesli
 • LÍSTKY NA KRÁĽOVSKÝ BÁL 
 • pravidelne pozerajte stránku mamičiek - za pochopenie ďakujeme
..............................................................................
Č - str. 50 - 51 "Máme sa radi" - trénovať plynulé čítanie + vedieť porozprávať o príbehu
 
SJL - zopakovať všetko hlásky, samohlásky, dvojhlásky a hlavne spoluhlásky
D.ú.: vypíš mäkké spoluhlásky + vedieť naspamäť!!! + viem písať na cestách 1 str. 20 "K" (prvých 7 riadkov)
Utorok 06.02. 2018 KARNEVAL
- nezabudni si doniesť masku
- začiatok karnevalu o 12:30 hod. vo veľkej telocvični
- LEN  pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt karneval
...........................................................................................................

SJL - opakovanie hlásky...kto nevie doučiť sa!
Viem písať na cestách 1 - str. 20 (lietadlo, mestá na K)
D.ú.: str. 20 - prepísať báseň so spravnými tvarmi + zakrúžkuj mäkké spoluhlásky
MALÝ ZOŠIT - na každú mäkkú spoluhlásky vymysli 2 slová

MAT - opakovanie sčítanie a odčítanie dvojcifierných čísel bez prechodu cez základ 10
D.ú.: zopakovať zajtra samostatná práca + PZ str. 78/cv. 9
.....................................................................................
MAMIČKY INFORMÁCIE K PLESU
 • máte svoju skupinku, kde si píšete informácie, prosím pravidelne ju sledovať
 • dohodli ste sa, o skladanej 10 € - preto, aby ste nič nenosili, všetko sa z toho kupuje, prípadne vyrába
 • zbytočne nestresujte
 • vidíme sa v piatok 15:30 hod., nezabudnite vstupenky, dobrú náladu, tešíme sa na Vás :-)
Streda 07.02. 2018 INF - práca vo WordPad

ANJ - D.ú.: zvieratá, majú papiere. 
Link na slovník:

https://kids.wordsmyth.net/we/?ent=chair
 

MAT - opakovanie sčítanie a odčítanie dvojcif. č. bez prechodu cez základ 10
PZ str. 79 - celá
PZ str. 80/cv. 13 - od zajtra nosiť PZ  2 časť, ktorú dostali dnes v škole

SJL - opakovanie hlásky... + pieseň o spoluhláskach
Uč. str. 67/cv. 1, 2, 4
Štvrtok 08.02. 2018
 • DONIESŤ DO ŠKOLY OBLEČENIE NA KRÁĽOVSKÝ BÁL - všetci + veci na česanie - v piatok už len tí, ktorí niečo zabudnú
Piatok 09.02. 2018  

 

 

OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

 

1. NABV - vedieť aké / ETV

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10 €.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne - POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko. ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ - DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI - NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. NÁSTUP DO ŠKOLY

V PONDELOK 05. 09. 2016 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE (hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je  presun do triedy - budova č. 4, pri jedálni, trieda na konci chodby v rošku - 1. A.

5. HMOTNÁ NÚDZA

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. DOTAZNÍK

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. ŠKOLSKÉ POTREBY

POTREBUJU: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v máji na slávnostnom zápise. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy - budeme riešiť priebežne podľa abecedy po mesiacoch.

TRIEDNY FOND  - SCHVÁLENÝ RODIČMI 10 €.

8. TELESNÁ VÝCHOVA

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina. Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. PREZÚVKY

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.

 

Pozdravujem všetkých mojich budúcich prváčikov.

Už sa na Vás tešíme.

S pozdravom,

Zuzana Gajdošová a Monika Rošková