Začiatok školského roka_2.A

Imatrikulácia

Trieda 1. A je už pripravená :-)