KRÁTENÉ VYUČOVANIE

06.06.2012 13:10

Vážení rodičia.

V piatok, 08. 06. 2012, bude krátené vyučovanie z organizačných dôvodov. Žiaci sa budú učiť 3 vyučovacie hodiny. ŠKD bude do 14.00 hod.

Za pochopenie ďakujem. Triedna učiteľka a pani vychovávateľka.