Polročné prázdniny

14.01.2012 20:31

Milé moje "Slniečka".

Po úspešnom zvládnutí prvého polroka, Vás čakajú polročné prázdniny. Tie budú dňa, 03. februára 2012, v piatok.

Poriadne si oddýchnite a načerpajte veľa síl do druhého polroka. Už sa na Vás tešíme.

Pani učiteľka Zuzana Marcinová a pani vychovávateľka Iveta Dorčáková.