Trištvrťročná klasifikačná porada

17.04.2012 21:14

Dňa, 24. 04. 2012, v utorok budeme mať klasifikačnú poradu.

Budeme hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky našich žiakov.